PALAPES diberi tanggungjawab untuk merancang Latihan Berterusan bagi keperluan mengulangkaji pelajaran-pelajaran yang memerlukan penekanan lanjut. Setiap latihan yang dijalankan tidak kurang daripada 72 jam.